Ontwikkelingen maritieme sector:

digitalisatie rukt op

Juli 2021, door Marten Jan Visser - De digitalisatie in de maritieme sector is met een opmars bezig omdat de terughoudendheid die aanvankelijk de boventoon voerde, is omgeslagen in voorzichtig enthousiasme. Steeds meer schippers en rederijen ervaren namelijk de voordelen ervan, zoals:
 

  • vroege detectie van storingen en daarmee downtime voorkomen
  • onderhoud beter plannen dankzij inzicht in de draaiuren en conditie van de motorinstallatie
  • het optimaliseren van de motorefficiency
  • brandstofbesparing en CO2 reductie

De verwachting is dan ook dat de inzet van digitale technologie een grote vlucht zal nemen. Maar wat betekent dat concreet? Welke digitale oplossingen zijn nu al beschikbaar en hoe ziet de gedigitaliseerde toekomst eruit? En, het allerbelangrijkste, wat hebben rederijen en schippers eraan?

Ontwikkelingen maritieme sector


Van standaard onderhoudscontract naar pro-actieve monitoring met een connectiviteitsoplossing 

 

Als je een motor aanschaft voor een zee- of binnenvaartschip, dan wil je natuurlijk dat het motoronderhoud goed en efficiënt uitgevoerd wordt. Een standaard onderhoudscontract dekt regulier onderhoud prima af. En na dat onderhoud wordt ook de motorperformance gecontroleerd en indien mogelijk bijgesteld.


Digitale oplossingen bieden echter nieuwe, betere manieren om onderhoud uit te voeren. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan rederijen en schippers, voornamelijk op het gebied van milieubelasting. Om daaraan te voldoen is pro-actieve monitoring van de motorinstallatie onontbeerlijk en juist daarvoor is digitale technologie uitermate geschikt.
 

Zo krijgt u met de motorinstallatie data die in de Remote Fleet Vision applicatie van Pon Power verzameld wordt onder andere inzicht in het brandstofverbruik en overige motordata, inclusief de actuele storingen.
 

Remote Fleet Vision (RFV) is een zogenoemde connectiviteitsoplossing, die als aanvullende dienst opgenomen kan worden in het onderhoudscontract. Belangrijke motorinstallatie data wordt samen met olie sample uitslagen verzameld in de CAT Cloud en weergegeven in een dashboard.
 

Dit dashboard, dat beschikbaar is via my.cat.com, en de onderliggende data kunt u bekijken op uw desk- en laptop én op uw smartphone, via de RFV app.


 

Niet alleen toegang tot data, maar óók inzicht geven

 

Een digitale oplossing zoals RFV geeft u niet alleen toegang tot data, maar ook inzicht en daar is het precies om te doen. Want op basis van dat inzicht kunt u tijdig stappen ondernemen om brandstof te besparen, downtime te voorkomen en de motorefficiency van uw vloot te verbeteren. Onderaan de streep resulteert dat in kostenbesparingen en CO2 reductie.

“Ik heb geen tijd om me dagelijks te verdiepen in de data”

 

Dit is iets wat we regelmatig horen van rederijen en schippers. Zij zien het nut en de noodzaak van de digitale oplossingen, zeker in verband met de steeds strenger wordende milieueisen, maar het ontbreekt hen aan de tijd of menskracht om er structureel mee aan de slag te gaan. Daarnaast is de toegang tot data vaak versnipperd.

De digitale toekomst van onderhoud in de maritieme sector

 

De Nederlandse maritieme sector streeft ernaar om een emissieloze sector te worden. Digitalisatie speelt daarin een rol, naast het gebruik van nieuwe energiebronnen, waaronder methanol en waterstof.

De hoofdrol van digitalisatie zit echter vooral in het efficiënter uitvoeren van onderhoud. Daardoor zijn er nu al nieuwe, betere manieren van onderhoud mogelijk, denk daarbij aan:
 

  • inzicht krijgen in de motorinstallatie data met Remote Fleet Vision (RFV)
  • de monitoring dienst 24/7 Alarm Support die het mogelijk maakt om actief en preventief te reageren, in plaats van reactief en achteraf

In de toekomst zal de voortschrijdende digitalisatie alleen maar meer mogelijkheden ontsluiten, zoals conditie afhankelijk onderhoud en het voorspellen van storingen. Pon Power volgt al deze ontwikkelingen op de voet.

Los van wat de digitale toekomst nog meer in petto heeft, alleen al de vermindering van het brandstofverbruik en de downtime die voortvloeien uit RFV in combinatie met monitoring, leveren de nodige (milieu)winst op. De verwachting is dan ook dat steeds meer rederijen en schippers de stap zullen zetten van het verkrijgen van inzicht in de motorinstallatie data, naar de actieve monitoring ervan.

Meer informatie


Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met mij, Marten Jan Visser.