Energietransitie glastuinbouw: uitdagingen én oplossingen

Een belangrijk aspect van de energietransitie in Nederland, is dat we 'van het gas af' moeten. Wat betekent dat voor de glastuinbouw, een sector waarin veel gas gebruikt wordt? Nederlandse tuinders maken al volop gebruik van zonneenergie, omdat zij zich bewust zijn van de milieuproblematiek en hun CO2 uitstoot zoveel als mogelijk willen verminderen. Voor wat betreft hun warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties, zijn zij echter afhankelijk van gas.

Waar WKK installaties voor gebruikt worden 

 

Tuinders gebruiken WKK installaties voor stroom en warmte. Met een rookgasnabehandeling-installatie erbij kan de WKK ook ingezet worden voor het verhogen van het CO2-niveau in de kas, om de plantgroei te stimuleren en daarmee de groente- en bloem-opbrengst en de inkomsten te vergroten.
 

Dat de glastuinbouw veel energie vraagt, zal niemand verrassen. Al woon je er niet in de buurt, dan heb je waarschijnlijk wel eens foto's gezien van uitgestrekte gebieden met verlichte kassen onder een avondlucht.
 

Niet alleen voor een sector van dit formaat is het onmogelijk om op korte termijn over te stappen van gas naar elektriciteit. Dat is het óók voor de netbeheerders. Nederland heeft één van de beste stroomnetwerken ter wereld, maar het is niet gemaakt voor een wereld waarin álles elektrisch is.

Energietransitie glastuinbouw: inventief omgaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden 

 

Netbeheerders werken volop aan het elektriciteitsnet van de toekomst. De realiteit is echter dat we op dit moment last hebben van netcongestie. Door deze krapte op het elektriciteitsnet is het soms niet mogelijk om nieuwe bedrijven of nieuwe woongebieden een aansluiting op het elektriciteitsnet te geven.
 

Deze krapte is ook de reden dat we de groeiende hoeveelheid 'groene' stroom niet overal aan kunnen, nog los van het feit dat alleen al de switch van gas naar elektriciteit capaciteitsproblemen met zich meebrengt. De kabels van het huidige net zijn vaak te dun en de transformatoren te klein om een verdubbeling van de stroomvraag aan te kunnen.
 

Het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet zal deze problemen oplossen, maar dat voor elkaar krijgen kost veel tijd en geld. In de tussentijd zullen we dus inventief om moeten gaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden op het gebied van energiewinning, -opwekking, -opslag en -distributie.

Aardgas vervangen door andere vormen van gas

 

Een eerste stap is het vervangen van aardgas door andere vormen van gas, voor zover dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan biogas, groen gas of het bijmengen van waterstof in het aardgasnet. Wanneer de bodemgesteldheid daarvoor geschikt is, kan voor de verwarming van de kassen ook aardwarmte gebruikt worden.

De netbelasting verminderen


Een hele andere optie, is het verminderen van de netbelasting door een WKK-installatie stand-alone (eilandbedrijf) of import/export-control te laten draaien.
 

Bij import/export-control is de WKK aan het net gekoppeld. Daardoor heb je de mogelijkheid om een tekort aan stroom in te kopen (import) of, bijvoorbeeld wanneer de stroomprijs hoog is, stroom te verkopen (exporteren). Tuinders kunnen er ook voor kiezen om de energie die opgewekt wordt door de WKK volledig zelf te gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd wel profijt hebben van de netfrequentie stabiliteit.
 

Een WKK eilandbedrijf is niet gekoppeld aan het net. Dan maak je alleen energie voor jezelf, waarmee de installatie een microgrid wordt. Voor de frequentie stabiliteit kiezen de meeste glastuinbouwers overigens wel voor een WKK koppeling met het net.

WKK installaties helpen de netspanning op peil te houden


Iedereen is gebaat bij een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet, waarbij vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd zijn. De netbeheerders controleren de koppeling dan ook zorgvuldig voordat zij toestemming geven om aan het net te koppelen/leveren. Want als dit niet helemaal goed zit, dan kan de netfrequentie bij zware belasting bijvoorbeeld 49 in plaats van 50 Hertz worden, wat veel problemen zou veroorzaken met onder andere computers en allerlei bedrijfsprocessen.
 

Mocht dat dreigen te gebeuren, dan helpen de aan het net gekoppelde WKK installaties mee om het net precies op 50 Hertz te houden. Dit is mogelijk omdat de Cat WKK-installaties van Pon Power voldoen aan de Europese Grid Code vereisten en wij alle relevante Keurmerken en NEN-normeringen hebben.

 

Cat koploper op gebied van duurzame technologieën

 

Pon Power en haar klanten willen een schone planeet achterlaten voor de volgende generaties en daarin is Caterpillar een betrokken partner. Caterpillar loopt wereldwijd voorop in het ontwikkelen van duurzame technologieën.
 

Wij helpen veel ondernemers te verduurzamen door slim en toekomstbestendig energie te genereren en te beheersen. Dit doen we onder andere door zonnevelden aan te leggen, batterij-systemen of micro-grids te installeren, rookgasnabehandelingssystemen voor CO2-bemesting of de-Nox systemen voor installaties vanaf circa 1.000 ekW (elektrisch vermogen) leveren.
 

Samen door de energietransitie: als het op energie aan komt, zijn wij de partij om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken. Zéker in de glastuinbouw!

 

Bovendien zijn onze Cat motoren geschikt voor het gebruik van de hierboven genoemde, duurzamere gassoorten en voor bijmenging van waterstof aan aardgas.

pon-cat-wkk-installatie.jpg

EEN PAAR CIJFERS OP EEN RIJ

60 en 40%

Biogas en stortgas bestaan ruwweg uit 60% methaan en 40% koolstofdioxide.

2030

In 2030 moeten 1,2 miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet.

1 m3 gas

Methaan is 'bijvangst' van winning warm water diep in de grond; ratio gas – water onder Westland gunstig: 1 m3 gas op 1 m3 water.

Tot 25%

Pon Power's huidige WKK installaties kunnen tot 25% op waterstof draaien.

1.000 ekW

Onze rookgasnabehandelingssystemen voor CO2 bemesting of DeNox-systemen zijn geschikt voor installaties vanaf +/- 1.000 ekW.

20 en 80%

Huidige energiemix: ongeveer 20% elektriciteit en 80% aardgas of vloeibare fossiele brandstof.

Meer weten over de energietransitie glastuinbouw?

 

Wil je meer weten over de ontwikkelingen die wij zien op het gebied van energie en WKK installaties in het bijzonder? Neem dan gerust contact op met ons op via 078 642 0420 of via onderstaande contactformulier.