EU Stage V levert je al genoeg technische uitdagingen op

Daarom maakt Pon Power het je zo gemakkelijk mogelijk

De nieuwe EU Stage V wetgeving heeft nogal wat impact op de binnenvaart. Maar wat betekenen deze nieuwe eisen voor jou als scheepseigenaar of -bouwer? En hoe kun je hier zo goed mogelijk op anticiperen? Caterpillar introduceert een gecertificeerde Stage V oplossing. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de gestelde eisen én met de kwaliteit van Caterpillar. De Autocad modellen zijn nu gratis te downloaden. Zo kun je snel en eenvoudig aan de slag! Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

DOWNLOAD EN PLAATS ONZE KANT-EN-KLARE 3D MODELLEN IN JOUW SCHEEPSONTWERP

 

Bekijk snel en gemakkelijk de beste oplossing

 

Direct naar het Technical Portal

Wat is EU Stage V?

De formele naam is NRMM Verordening EU 2016/1628, maar in de binnenvaartbranche spreken we van EU Stage V, of kortweg Stage V. Dit is wetgeving die voorschrijft dat per 1 januari 2022 bij nieuwbouwschepen uitsluitend een Stage V gecertificeerde dieselmotor geplaatst mag worden (boven 19 kW). Voor hermotorisering van bestaande binnenvaart geldt de nieuwe wetgeving per 1 september 2022.

 

Wat is het doel?

Het doel van deze nieuwe emissie-eisen is het verlagen van de schadelijke emissies van de binnenvaart. In de verordening zijn grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx). Daarnaast is ervoor gekozen om naast eisen voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM10) ook normen op te leggen voor het aantal fijnstofdeeltjes (PN-Particulate Number). 


Maar we hebben toch net USA EPA Tier 4?

Klopt. Het grootste verschil tussen EPA Tier 4 en de EU Stage V emissie-eisen is dat we binnen EU Stage V ook roetdeeltjes geteld worden. Er wordt dus niet alleen het gewicht van de roetuitstoot gemeten; het aantal roetdeeltjes wordt ook geteld. Veel kleine roetdeeltjes kunnen minder in gewicht zijn dan grote roetdelen, terwijl die kleine roetdeeltjes veel schadelijker zijn voor de volksgezondheid, omdat ze verder de longen ingaan. 
 

Wat betekent dit voor mijn motoren en schip?

Voor Caterpillar EPA Tier 4 motoren is het niet nodig een roetfilter te plaatsen, voor EU Stage V motoren wel. In de regel heeft een Stage V motor dus meer volume dan een vergelijkbare Tier 4 motor.

 

Ik kan toch ook een nabehandelingssysteem achter mijn bestaande motor laten plaatsen? 

Dat is waar. Een Caterpillar nabehandelingssysteem kan op of achter een bestaande Cat motor geplaatst worden, maar kan nooit een Stage V certificaat behalen of aangemerkt worden als een Stage V gecertificeerde motor. Hij kan wel aan de emissie-eisen van Stage V voldoen. Dit noemen we Stage V compliant. Het in 2022 in werking tredende emissie labelsysteem zal deze oplossing echter nagenoeg gelijk aan Stage V gecertificeerde motoren waarderen. Daarbij geldt overigens wel dat er periodiek emissies gemeten moet worden.

 

Hoe maakt Caterpillar haar motoren Stage V gecertificeerd?

 

Een EU Stage V gecertificeerde Caterpillar scheepsdieselmotor is een originele Caterpillar motor voorzien van een origineel Caterpillar nabehandelingssysteem. Deze twee zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen beiden niet door alternatieven vervangen worden. 

Hoe het werkt? Het geïntegreerde Caterpillar nabehandelingssysteem voert de uitlaatgassen eerst door een DPF (roetfilter) voor het filteren van de kankerverwekkende stoffen. Daarna gaan de gassen door de SCR systeem (NOx) voor stikstofreductie. Het nabehandelingssysteem wordt aangestuurd door de computer van de motor, wat een optimale samenwerking tussen de motor en de nabehandeling oplevert. Dit garandeert een zo laag mogelijke combinatie van brandstof- en ureumverbruik met een optimale (dus lage) emissie. Ook door het uitschakelen van cilinders bij lage motorbelasting, blijven de uitlaattemperaturen hoog. Hierdoor hoeft het passieve roetfilter niet met brandende gasolie schoongespoten te worden. Dit draagt bij aan een laag brandstrofverbruik.

 

Bekijk hier welke motoren Stage V geleverd kunnen worden

Caterpillar heeft alle EU Stage V motoren om in de totale behoefte van de binnenvaart te voorzien! Onze motoren zijn inzetbaar als voorstuwing, generatorset en hulpvermogen. Pon Power levert deze over de gehele vermogensrange van 60 tot 1350 kW.

Ben Timmerman | Account Manager Marine bij Pon Power

MEER INFORMATIE?

 

Wil je meer weten over Stage V en wat deze hoogwaardige oplossing voor jouw duurzaamheidsdoelstellingen kan betekenen? Neem dan contact op met je account manager of vul onderstaand formulier in.

 

Tijdens kantooruren kun je ons ook bellen op +31 (0)78 642 0420

Wil je dat wij contact met je opnemen?